Ga naar hoofdinhoud

Klachtenreglement

Klachtenregeling

  • Mocht u een klacht hebben, is het wenselijk om dit eerst met de behandelend therapeut te bespreken. Indien u dit niet wilt, kunt u zich richten tot één van de praktijkhouders of de klachtenfunctionaris: Celine Vroomen.
  • Wanneer er iets niet goed is gegaan in de verleende zorg heeft u recht op goede informatie. De fout wordt met u besproken door de praktijkhouder en deze is aan zet om uw klacht zo spoedig mogelijk op te lossen. Vervolgens wordt een aantekening gemaakt in het patiëntendossier. Onze praktijk volgt het model Veilig incidenten Melden van het KNGF.
  • Indien u niet tevreden bent met de manier waarop de fysiotherapeut of de praktijkhouder reageert op de klacht, kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). De praktijk zal u hierover informeren.
  • Indien er tegen bepaalde handelingen of vormen van therapie bezwaar bestaat dient men dit bij de afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de cliënt (verder) behandeld kan worden.
  • Indien men bezwaar heeft om door een fysiotherapeut (van een andere sekse) behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aan te geven.

 

Waar kunt u terecht met uw klacht?

U kunt bij drie instanties met uw klacht terecht:

  • De Klachtencommissie
  • de Commissie van Toezicht
  • het Regionaal Tuchtcollege.

Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken.

 

Klachtencommissie KNGF

Wilt u vooral erkenning krijgen voor uw klacht? In dat geval kunt u, als de fysiotherapeut in een praktijk werkt, terecht bij de Klachtencommissie. De Klachtencommissie is ingesteld door de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland: het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).

 

Commissie van Toezicht KNGF

Het kan zijn dat u vindt dat er maatregelen moeten worden genomen. U wilt namelijk herhaling voorkomen en de kwaliteit van de fysiotherapie verbeteren. In dat geval kunt u terecht bij de Commissie van Toezicht van het KNGF.

 

Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Vindt u dat de fysiotherapeut een berisping moet krijgen en, in het uiterste geval, zijn vak niet langer mag uitoefenen? Dien dan uw klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid. Weeg bij uw keuze af dat de procedures langer en formeler zijn naarmate de

maatregelen die een instantie kan nemen strenger worden. Behandeling door de Klachtencommissie verloopt vaak het snelst. Bij de Commissie van Toezicht wordt het proces formeler terwijl het proces bij het Regionaal Tuchtcollege het meest formeel is en het langst duurt.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.

Back to top