Ga naar hoofdinhoud

Kaakfysiotherapie | Fysiotherapie Brunssum Noord

Wat is Orofaciale fysiotherapie?

De orofaciaal fysiotherapeut wordt ook wel aangeduid als de kaakfysiotherapeut. Hij helpt u met gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in het hoofd, de nek, het halsgebied en het kauwstelsel. Het kauwstelsel bestaat uit het kaakgewricht, het gebit en de kauwspieren.

 

Wanneer ga je naar een orofaciaal fysiotherapeut?

 • Kaakklachten
 • Klemmen van de kaak en tandenknarsen (bruxisme)
 • Pijn in het gezicht, kaak of hoofd
 • Facialisparese / aangezichtsverlamming / aangezicht asymmetrie
 • Duizeligheid
 • Nek- en schouderklachten
 • Hoofdpijnklachten
 • Gevolgen van ongelukken en botbreuken, reuma en andere ziektebeelden met klachten in het hoofd- halsgebied
 • Kanker in het hoofd- halsgebied
 • Klachten in het hoofd- halsgebied die te maken hebben met spanning
 • Tinnitus klachten

 

Wat kunt u verwachten bij de kaakfysiotherapeut / orofaciaal fysiotherapeut?

De behandeling zal starten met een anamnese (vraaggesprek) gevolgd door een onderzoek in de hoofd- en hals regio. Hierdoor worden de ervaren klachten goed in beeld gebracht en kan er samen met u een persoonlijk behandelplan worden opgesteld.

De orofaciaal fysiotherapeut zal andere onderzoekstechnieken gebruiken dan de reguliere fysiotherapeut.

 

Anamnese & onderzoek

In het vraaggesprek zal er dieper worden ingegaan op uw klachten; het ontstaan, het beloop etc. Ook zal er worden ingegaan op eventuele tandheelkundige ingrepen aangezien deze van invloed kunnen zijn op uw klachten.

Het onderzoek zal zich richten op het hoofd- en halsgebied. Hierbij kan het zijn dat de orofaciaal therapeut in uw mond moet kijken. Tevens controleert hij op die manier of er sprake is van bepaald (afwijkend) mondgedrag. Het verdere onderzoek zal kijken naar de bewegingen van de kaak, de nek en de rug. Dit geeft de therapeut een duidelijk beeld over uw gewrichten en spieren in de nek, hals en het aangezicht.

 

Behandeling

Naar aanleiding van het onderzoek zal de orofaciaal fysiotherapeut met u bespreken wat de behandelmogelijkheden zijn en een persoonlijk behandelplan opstellen. Afhankelijk van uw klachten en het ontstaan hiervan, kan de therapeut verschillende behandeltechnieken toepassen. Hierbij kunt u denken aan gedragstherapie om afwijkend mondgedrag af te leren, het losmaken van de spieren, en het vergroten van de bewegelijkheid van de gewrichten. Ook kunt u huiswerkoefeningen meekrijgen van de therapeut, deze zullen het herstelproces bevorderen.

Orofaciale fysiotherapie valt qua vergoeding binnen de reguliere fysiotherapie. Dat betekent dat de behandeling wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Ongeveer 1 op de 5000 mensen krijgt te maken met een (tijdelijke) uitval van de aangezichtszenuw (nervus facialis). Dit uit zich in het uitvallen van 1 kant van het gezicht en in sommige gevallen vindt er ook verandering plaats van gehoor en smaak.

Door middel van mimetherapie kan het herstel van de verlamming gunstig worden beïnvloedt en kunnen verdere complicaties worden voorkomen.

 

Mimetherapie gezichtsverlamming

 

Wat is Mimetherapie?

Het (tijdelijk) uitvallen van de spieren aan één kant van het gezicht wordt aangezichtsverlamming of facialisparese genoemd. Wanneer u geen klachten ervaart, werken de spieren in de linker en de rechter gezichtshelft ongeveer gelijk. Maar wanneer er sprake is van een aangezichtsverlamming is de bewegingsmogelijkheid van één gezichtshelft verminderd of helemaal uitgevallen. Ook kan het zo zijn dat spieren in het gezicht op een vreemde manier gaan (mee)bewegen.

Wanneer u last heeft van de bovenstaande verschijnselen, kan een gespecialiseerde fysiotherapeut / mimetherapeut u begeleiden bij de revalidatie van de mimiek, kortweg: mimetherapie

 

Mimetherapie richt zich op:

 • Verbeteren van de “functionaliteit en kwaliteit van een beweging” zoals deze nodig is en uitgevoerd wordt tijdens ADL- activiteiten;
 • De relatie tussen het herstel van functionaliteit en emotionele expressies;
 • Het bewust in gang zetten van een motorisch leerproces door gebruik te maken van specifieke methodieken;
 • Het ontwikkelen en stimuleren van de zelfwerkzaamheid van de patiënt.

Oorsuizen

Ervaart u last van een piep of ruis in het oor die niet voor anderen hoorbaar is? Dit kan tinnitus zijn. Tinnitus betekent dat u geluiden hoort die niet echt bestaan. Tinnitus wordt ook wel een fantoomgeluid genoemd. Tinnitus is voor sommige mensen heel erg vervelend en kan een behoorlijk hevige impact hebben op het algeheel functioneren.

Tinnitus ontstaat meestal als het normale horen van een geluid verstoord is, bijvoorbeeld bij een gehoorverlies. Door dit gehoorverlies zult u de echte geluiden minder goed horen. Als gevolg hiervan ontstaat er een verhoogde zenuw- / hersenactiviteit waardoor u het tinnitusgeluid hoort. Het ontstaan van tinnitus wordt vaak sterk beïnvloed door stress. Andersom veroorzaakt Tinnitus ook weer stress.

Uit verschillende onderzoeken blijk dat tinnitus kan worden beïnvloedt door de positie en functie van het hoofd, de nek, en/of de kaak.  Ook geldt dit voor een (te) hoge spierspanning in het gelaat, het kauwstelsel of de nek en schouderregio.

 

Behandeling tinnitus / oorsuizen

Een multi- disciplinaire aanpak, waaronder (orofaciale) fysiotherapie icm oefeningen, blijkt het meest succesvol. Juist omdat de positie en de spierspanning in het hoofd- halsgebied, de nek en de kaak invloed hebben op de frequentie en intensiteit van de tinnitus.

De orofaciaal fysiotherapeut kan u helpen de spanning  in de betreffende spieren van het hoofd- halsgebied te verminderen.

Deze ontspanning kan helpen om minder bewust te zijn van de tinnitus en kan op die manier bijdragen aan een betere acceptatie van de klachten.

De fysiotherapeutische behandeling van duizeligheidsklachten hangt af van het soort duizeligheid dat u ervaart. Tijdens het eerste consult kijken we door middel van gedegen onderzoek (evt. aangevuld met vragenlijsten) wat er aan de hand is.

Let op: u kunt hierbij duizelig worden; maar dit gevoel trekt meestal snel weer weg.

Daarna bespreken we wat de orofaciaal fysiotherapeut voor u kan betekenen en wat u zelf kunt doen om de duizeligheidsklachten zoveel mogelijk te voorkomen.

Duizeligheid fysiotherapie

 

BPPD

BPPD (Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid) is een kortdurende draaiduizeligheid wanneer uw hoofd snel van houding verandert zoals bij draaien in bed, omhoog- of achteromkijken of vooroverbuigen. De aanvallen duren meestal hooguit een minuut.

Meestal gaan deze aanvallen binnen 4 weken vanzelf over. Mocht dit niet het geval zijn dan kan de orofaciaal fysiotherapeut u wellicht helpen.

 

Behandeling BPPD

BPPD kan goed worden behandeld met bewegingen van u en uw hoofd. Het is hierbij de bedoeling dat de losliggende ‘steentjes of kristallen’  teruggaan naar de plek in het evenwichtsorgaan waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Deze zogenaamde repositiemanoeuvres, zoals de Epley, of Brandt Daroff, worden eerst aan u uitgelegd. Daarna voeren we ze samen uit. Tijdens de behandeling kan u duizelig worden; maar ook dit trekt meestal snel weg.

Vaak is er na de eerste behandeling al verbetering van uw klachten waarneembaar. U krijgt huiswerkoefeningen mee om de duizeligheidsklachten nog verder weg te oefenen.

 

Vestibulaire habituatie

Deze behandeltechniek is gericht op het verminderen van uw duizeligheidsklachten en het verbeteren van uw evenwicht. Dit wordt vestibulaire habituatietraining genoemd. U krijgt gedoseerd oefeningen die uw klachten zullen opwekken. Op deze manier traint u uw hersenen, ogen en spieren om het evenwicht te herstellen.

Na behandeling van hoofd- en hals kanker houden veel patiënten chronische beperkingen over. Dit kan een gevolg zijn van de operatie, maar ook van eventueel gevolgde radiotherapie (bestraling). Als gevolg hiervan kan er een dysfunctie optreden in het gebied van de orofaciaal fysiotherapeut. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld een beperkte mondopening, pijnklachten en een bewegingsbeperking in de nek- en schouderregio.

 

De klachten die u ervaart kunnen uw dagelijks functioneren behoorlijk beïnvloeden. Dit kan als gevolg hebben dat handelingen en bewegingen die u als normaal beschouwt, ineens niet meer lukken. De oorzaak ligt dan vaak in de pijn, de stijfheid of de bewegingsbeperking.

 

De orofaciaal fysiotherapeut is regelmatig betrokken bij het herstel na operaties en/of bestraling van hoofd- hals kanker.

Echter wordt deze vorm van kanker niet door iedereen op tijd herkend! En de impact van hoofd- hals kanker is groot op iemands dagelijks leven en welzijn.

Hieronder vindt u een schema. Herkent u deze symptomen bij uzelf of bij iemand in uw omgeving? Neem dan contact op met een specialist.

hoofd- hals oncologie fysiotherapie

Neem contact op

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.

Back to top